Montaż zestawu przesiewającego na kruszarce Rockster R 900

W ubiegłym tygodniu przeprowadziliśmy montaż i uruchomienie zestawu przesiewającego na kruszarce Rockster R 900 Duplex (możliwość zamiany komory kruszącej z udarowej na szczękową i odwrotnie).

Przesiewacz RS 83 pozwala na produkcję 2 wielkości ziarna końcowego (aktualna konfiguracja kruszarki widoczna na filmie).

Taśmociąg powrotny RB 75 pozwala na produkcję ostatecznej wielkość ziarna końcowego w jednym obiegu (przyszła konfiguracja kruszarki).

Naszemu klientowi życzymy dalszej efektywnej pracy z "uzbrojoną" na nowo kruszarką!

Po więcej informacji nt. kompaktowych maszyn marki Rockster zapraszamy do działu oferta: http://dozer.pl/kruszarki/